Śmieci - problemy do wyeliminowania

2021-10-12 Śmieci - problemy do wyeliminowania

   Tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podczas posiedzenia w dniu 20 września 2021 r. zobligowało Zarząd Spółdzielni do podjęcia rozmów z Urzędem Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie wprowadzenia zmian w organizowanym przez UMiG systemie gospodarki odpadami, które wpłyną na czystość, porządek i terminowość w zakresie wywozu odpadów z terenów osiedli mieszkaniowych.

27 września doszło do spotkania Zarządu Spółdzielni z władzami Miasta i Gminy Swarzędz, w czasie którego omówione zostały najważniejsze problemy „śmieciowe” istniejące na osiedlach oraz złożone zostało pisemne stanowisko Spółdzielni. Problem jest bardzo istotny, a nowo organizowany system gospodarki odpadami to doskonały moment na wprowadzenie zmian.

Problem ten żywotnie dotyka mieszkańców osiedli. Kilka dni temu, 6 października wywożone były duże odpady wystawkowe spod spółdzielczych altan śmietnikowych. Niestety, w wielu miejscach już pojawiły się nowe „graty” i leżeć będą jeszcze 3 tygodnie, aż do następnego wywozu (3 listopada).

4 i 10 października doszło do kolejnych pożarów kontenerów śmietnikowych, tym razem na os. Raczyńskiego. Spółdzielnia odnotowuje wielokrotny wzrost tego typu niebezpiecznych incydentów na osiedlach, od kiedy odpady gabarytowe przestano wywozić spod altan śmietnikowych na bieżąco, czyli od momentu przejęcia gospodarki odpadami przez ZM GOAP. Miejmy nadzieję, że nowa organizacja systemu od 1 stycznia 2022 r. przez gospodarza miasta – UMiG Swarzędz – okaże się skuteczniejsza.

STANOWISKO WALNEGO ZGROMADZENIA
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
PRZEZ MIASTO I GMINĘ SWARZĘDZ:

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu podczas posiedzenia w dniu 20 września 2021 r. obliguje Zarząd Spółdzielni do podjęcia rozmów z Urzędem Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie wprowadzenia zmian w organizowanym przez UMiG systemie gospodarki odpadami, które wpłyną na czystość, porządek i terminowość w zakresie wywozu odpadów z terenów osiedli mieszkaniowych.

W szczególności zaleca się:

1. Uszczelnienie systemu wywozu odpadów, aby wyeliminować zjawisko unikania płatności przez część mieszkańców. Proponuje się wprowadzenie na terenach spółdzielczych osiedli mieszkaniowych systemu opłat opartego na podstawie zużycia wody – we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, posiadającą odpowiednie systemy zdalnego opomiarowania.

2. Zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów wystawkowych z terenów osiedli wielorodzinnych z obecnego okresu co 4 tygodnie w celu wyeliminowania gromadzenia gabarytów przy altanach śmietnikowych.

3. Włączenie Straży Miejskiej w system gospodarowania odpadami w celu kontrolowania i karania osób podrzucających i składujących przy altanach odpady wystawkowe poza wyznaczonymi harmonogramem terminami.

4. Zwiększenie dostępności PSZOK poprzez wydłużenie godzin pracy na składowisku i mobilizowanie do masowego wywozu i składowania tam wszelkich odpadów niestandardowych.

5. Dopuszczenie przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej, jako największego producenta odpadów w Gminie, do komisji przetargowych, w celu współtworzenia specyfikacji przetargowych i wyboru oferentów.

6. Doprowadzenie do unikania wieloszczeblowości podwykonawców, w celu utrzymania przejrzystości w zakresie obowiązków i odpowiedzialności za prawidłowy wywóz odpadów.

7. Zwiększenie odbioru ilości odpadów zielonych (liście, gałęzie) w zależności od zapotrzebowania związanego z pracami wiosennymi i jesiennymi na osiedlach mieszkaniowych.

Kilka altan śmietnikowych - 27 września 2021:

fot. Mateusz Leimann

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej