"WAŻNE DLA CIEBIE"

2022-09-26

   Ulotka o takim tytule, opatrzonym aż sześcioma krzyczącymi wykrzyknikami w kolorze czerwonym, trafiła do skrzynek pocztowych mieszkańców spółdzielczych osiedli mieszkaniowych. Abstrahując od treści ulotki, dotyczącej głosowania w trybie nakazowym na wybranych przez autora kandydatów startujących do Rady Nadzorczej, zobligowani jesteśmy sprostować niektóre stwierdzenia:

NIE – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu nie posiada długu w wysokości 38 milionów złotych.

Kwota podana w ulotce nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach księgowych Spółdzielni.

NIE – Spółdzielnia nie jest w stanie upadłości i nie występują ku temu jakiekolwiek przesłanki.

Gdyby istniały istotne wątpliwości, co do dalszego kontynuowania działalności, to zostałyby one przedstawione w raporcie niezależnego biegłego rewidenta z badania corocznych sprawozdań finansowych. Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty bankowe, roczne sprawozdania finansowe wraz z raportem biegłego rewidenta są obligatoryjnie przedstawiane bankom i podlegają kolejnej weryfikacji, celem ustalenia zdolności kredytowej Spółdzielni. Należy podkreślić, że ponad 91% aktywnych zobowiązań kredytowych Spółdzielni dotyczy zadań termomodernizacyjnych, a ich głównym zabezpieczeniem są wpłaty na fundusz remontowy.

NIE – mieszkańcy nie muszą spłacać długu Spółdzielni po 50 tys. zł na mieszkanie.

Kwota ta nie jest pochodną danych finansowych Spółdzielni i ma na celu jedynie wprowadzenie niepokoju bądź wzburzenia wśród mieszkańców przez anonimowego autora ulotki. Efektem tego działania jest utrata przytomności jednej z mieszkanek naszych zasobów i konieczność odwiezienia jej do szpitala. Sytuacja miała miejsce 24.09.2022 r. (zgłoszenie w tej sprawie Spółdzielnia otrzymała w dniu 26.09.2022 r.).

------------------------------

Wszelkie dokumenty finansowe Spółdzielni podlegające ocenie biegłego rewidenta oraz pozytywne opinie bankowe mogą zostać udostępnione do wglądu uprawnionym osobom, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty.

Tych mieszkańców, którzy przejęli się i wzięli sobie do serca tego typu „ważne” wiadomości, prosimy o zasięganie informacji bezpośrednio w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej