WZ - frekwencja i wyniki głosowań

2022-10-11 WZ - frekwencja i wyniki głosowań

   Zamieszczamy statystykę frekwencyjną i wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami z cząstkowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, które odbyły się w dniach od 28 września do 6 października 2022 r.

Harmonogram cząstkowych Walnych Zgromadzeń oraz podział mandatów:

 

 Spis przewodniczących cząstkowych Walnych Zgromadzeń:

Liczba członków obecnych na cząstkowych Walnych Zgromadzeniach:

Uchwała nr 01/2022
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok:


Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 rok.

Uchwała nr 02/2022
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2021 rok:


Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.

Uchwała nr 03/2022
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok:


Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok.

Uchwała nr 04/2022
Zatwierdzenie sposobu pokrycia straty:


Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sposobu pokrycia straty.

Uchwała nr 05/2022
Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pawła Pawłowskiego:


Nie podjęto uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Pawła Pawłowskiego.

Uchwała nr 06/2022
Udzielenie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jacka Lewandowicza:


Nie podjęto uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jacka Lewandowicza.

Uchwała nr 07/2022
Udzielenie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pawła Białasa:


Nie podjęto uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pawła Białasa.

Uchwała nr 08/2022
Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań:


 Podjęto uchwałę dotyczącą oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni.

Uchwała nr 09/2022
Zatwierdzenie zmian w "Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia":


Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmian
w "Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu".

Ilość wniosków złożonych do Komisji Wnioskowych:

Ilość pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni:

Ilość głosów ważnych, nieważnych i kart niewydanych podczas głosowania
na kandydatów do Rady Nadzorczej:

 

 Protokół z cząstkowych Walnych Zgromadzeń członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
28.09.2022 r. – 6.10.2022 r.
w formacie pdf:

KLIKNIJ TUTAJ

JR, JC

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej