RAJD NIEPODLEGŁOŚCI  2022

2022-10-24 RAJD NIEPODLEGŁOŚCI  2022

XXXIII WOJEWÓDZKI RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada 2022 

z metą w Kobylnicy 

ORGANIZATOR:
Organizatorem jednego z najstarszych w Wielkopolsce rajdów „niepodległościowych” jest Oddział PTTK "Meblarz" w Swarzędzu i działający przy Oddziale Klub Turystyki Motorowej „Korbowód”, przy życzliwej pomocy dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.
Impreza odbędzie się przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

CEL IMPREZY:
Uczczenie 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 104 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1918 roku.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:
W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 4.11.2022 r. w Oddziale PTTK "Meblarz", ul. Polna 21 w Swarzędzu; w piątki w godz. 16.30-17.30 (z wyjątkiem 28.10.br.); można również dokonać zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Oddziału biuro@meblarz.pttk.pl
Zgłoszenia będą potwierdzane przez Oddział informacją zwrotną. Wpisowe wynosi 13,00 zł (w tym grochówka) lub 26,00 zł (w tym grochówka + tradycyjny rogal marciński). Prosimy o zabranie własnych naczyń do grochówki!

Konto Oddziału: Santander Bank Polska S.A. nr: 52 1090 1450 0000 0000 4500 2081. W tytule przelewu prosimy dopisać „Rajd Niepodległości 2022”, wraz z podaniem nazwisk osób, za które dokonywana jest wpłata.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ww. posiłek, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej (OTP, ROK, KOT, MOT). Prosimy o zabranie ze sobą własnych napojów.

TRASY RAJDU:
1. Trasa piesza z przewodnikiem: Swarzędz-Kobylnica. Zbiórka uczestników o godz. 10.30 „przy krześle” obok pawilonu wystawowego stolarzy swarzędzkich przy ul. Wrzesińskiej 41.
2. Trasy piesze dowolne wg indywidualnych opracowań uczestników.
3. Trasy kolarskie dowolne.
4. Trasa motorowa prowadzona przez Klub Turystyki Motorowej „Korbowód” wg nast. planu:
- godz.8:45-9:00 rejestracja i zbiórka uczestników przy Urzędzie Gminy Dominowo, ul. Centralna 9A (wyznaczony parking, dojazd trasą dowolną),
- uczestnictwo w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Dominowo (z pełnym  ceremoniałem wojskowym!),
- przejazd w kolumnie samochodowej (ok. 10 km) do Murzynowa Kościelnego,
- godz.10:00 dla chętnych uczestnictwo we mszy św. w intencji Ojczyzny, kościół św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym,
- złożenie wiązanki w miejscu Pamięci Narodowej przy kościele,
- godz.11:00-12:00 uczestnictwo w Pikniku Historycznym (punkty edukacyjne, karta uczestnika),
- przejazd do Kobylnicy na metę Rajdu trasą dowolną (odwiedzenie i potwierdzenie - foto, ulotka, broszura - m.in. dwóch ważnych obiektów w miejscowościach na trasie do Kobylnicy, związanych z walkami o niepodległość),
- godz.13:00 - otwarcie mety trasy samochodowej w Kobylnicy, podsumowanie i ogłoszenie wyników.

META RAJDU:
Meta rajdu będzie zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Otwarcie mety i rozpoczęcie wydawania świadczeń o godzinie 12:30. Zakończenie imprezy przewiduje się około godziny 14:30.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Ilość uczestników ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Młodzież może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
4. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
5. Uczestnicy Rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym i o ochronie ppoż. na terenach leśnych.
7. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników Rajdu. Każdy uczestnik – członek PTTK (z opłaconą składką członkowską za rok 2022) posiada ubezpieczenie zawarte przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

 Do udziału w imprezie zapraszają
Organizatorzy

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej