XXIII Wielkopolski Rajd
"Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego"

2016-09-12 XXIII Wielkopolski Rajd<br />

XIII Wielkopolski Rajd
„Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego”

WIERZENICA
Sobota, 24 września 2016 r.

Organizatorzy Rajdu:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: Koło „Łaziki” Swarzędz oraz Oddział Środowiskowy Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka, przy współpracy: Parafii Wierzenica, Szkolnego Koła PTTK przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Koła Turystyki Rowerowej PTTK „Viator” im. R. Walerycha w Czerwonaku, Szkolnego Koła PTTK „W Zasięgu ręki” przy SOSWDN w Owińskach, Koła Terenowego PTTK im. Czesława Ptaka w Poznaniu.

Instytucje wspierające:
Powiat Poznański, Miasto Poznań, Gmina Swarzędz.

Komandor Rajdu:
Eugeniusz JACEK

Kierownictwo Rajdu:
Z-ca Komandora - Jan Michalski
Sekretariat - Maria Pelińska, Romuald Królak
Skarbnik - Hanna Dominiak, Henryk Peliński
Kwatermistrz - Paweł Kubiak
Przewodnik - ksiądz Przemysław Kompf

Trasy Rajdu:
Trasa I, autokarowo-piesza: start autokarem o godz. 8.00 Swarzędz (pętla autobusowa, os. Kościuszkowców) - następnie godz. 8.30 Poznań (sprzed Zespołu Szkół Salezjańskich), os. Bohaterów II Wojny Światowej 29  - następnie godz. 9.00 Poznań (parking za Kościołem Św. J. Jerozolimskiego na Komandorii) - przejazd do Czerwonaka (Dziewicza Góra) - dalej pieszo – start o godz. 9.30 (po przyjeździe autokarów) z parkingu turystycznego Dziewicza Góra do Wierzenicy . Około 5 km.
Kierownicy trasy: Halina Bukowska, Mirosław Matelski.
Trasa II, piesza: start godz. 8.20 Owińska (Stacja PKP) - Dziewicza Góra - Kicin – Wierzenica. Około 12 km. Dojazd na start: z Poznania Dworzec Główny, wyjazd pociągu godz. 7.25, natomiast z Murowanej Gośliny ze stacji PKP wyjazd pociągu godz. 8.09.
Kierownicy trasy: Szymon Wieczorek, Marcin Żakowski.
Trasa III, rowerowa: start godz. 8.00 Poznań-Naramowice (przy Hotelu Naramowice) – Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym – Bolechowo – Owińska - Kicin – Wierzenica. Około 35 km w jedną stronę.
Kierownik trasy: Katarzyna Wieczorek, Zdzisław Zawal.
Trasa IV, rowerowa: start godz. 10.00 Swarzędz (przy pływalni) - Gortatowo – Uzarzewo – „lasami Kobylnickimi” - Wierzenica. Około 20 km w jedną stronę.
Kierownik trasy: bez kierownika trasy.
Trasa V, dowolna: Uczestnicy wędrują samodzielnie na wybranej przez siebie trasie pieszo, rowerami, samochodami; winni się stawić na mecie najpóźniej o godz. 12.00.

Meta rajdu:
Meta rajdu ulokowana będzie na placu przy Kościele w Wierzenicy.
Czynna będzie w godz. 11:30 do 14:00.

Komunikacja:
Powrót: organizator zapewnia dowóz uczestników z trasy „nr I” do Poznania, pozostali uczestnicy powrót we własnym zakresie.

Zgłoszenia uczestnictwa:
Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (koniecznie imienna lista):
a)w Poznaniu w siedzibie Oddziału Środowiskowego Poznań-Nowe Miasto na Ratajach, os. Boh. II Wojny Światowej 29 (budynek Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Kruczej) w wtorek 20.09.2016 r. w godz. od 16.30 do 18.00.
b/ pocztą elektroniczną mailowo: eugeniuszjacek.1@wp.pl do 22.09.16 r. do godz. 16.00.
W tym wypadku wpisowe można uiścić u kierowników tras lub na mecie rajdu.
Zgłaszający koniecznie podaje numer trasy rajdu!!!

Odpłatność:
Odpłatność wynosi: 10 zł od osoby dla trasy nr. ”I”, pozostałe trasy 7 zł od osoby. Opiekunowie grup szkolnych biorą udział bezpłatnie.

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy otrzymują : znaczek rajdowy; ciepły posiłek; możliwość zwiedzania zabytkowego drewnianego Kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy oraz krypty Cieszkowskich; punkty na OTP i KOT; nagrody konkursowe; puchary dla najliczniejszych drużyn. W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.
Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2016 r. są ubezpieczeni, natomiast pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie. Każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne poniesione lub wyrządzone szkody na trasie lub na mecie.
Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Komandora Rajdu.

1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI
ROK KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO

Rajd jest dofinansowany z środków:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej