Otwarte Konkursy Ofert

2022-11-30 Otwarte Konkursy Ofert

Powiat Poznański ogłosił Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań w roku 2023 w następujących obszarach: 


1. Edukacja
2. Kultura i sztuka
3. Kultura fizyczna
4. Turystyka
5. Pomoc społeczna
6. Ochrona i promocja zdrowia
7. Ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście w godzinach pracy kancelarii lub drogą pocztową w terminie do 15 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja zadań rozpoczyna się:
a) nie wcześniej niż 28 stycznia 2023 roku, a kończy najpóźniej 12 lutego 2023 roku dla zadań skierowanych dla dzieci i młodzieży, których realizacja odbywa się w czasie ferii zimowych np. obozy,
b) nie wcześniej niż 13 lutego 2023 roku, a kończy się nie później niż 10 grudnia 2023 roku.

Zadania na powierzenie rozpoczynają się w terminach indywidualnie określonych w ogłoszeniu. Starostwo Powiatowe prosi o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektami umów. W szczególności prosi zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta oraz termin realizacji zadań.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w części VI oferty – Inne informacje.

13 stycznia 2023 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Więcej informacji, projekty i wzory, znajdują się na stronie: KLIKNIJ TUTAJ

Film Telewizji STK:

Fot. Starostwo Powiatowe

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej