50% bonifikaty w u.w. gruntu za 2017

2017-03-02 50% bonifikaty w u.w. gruntu za 2017

KOMUNIKAT
 w sprawie 50% bonifikaty 
w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2017 rok

O obniżkę w opłacie mogą ubiegać się osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, których dochód miesięczny brutto w gospodarstwie domowym przypadający na jednego członka rodziny, uzyskany w 2016 r., nie przekroczył 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. tj. 2 023,60 zł.

Osoby kwalifikujące się do skorzystania z bonifikaty, proszone są o dostarczenie do Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu wniosku wraz z oświadczeniem o stanie osobowym (dostępne na stronie internetowej Spółdzielni poniżej lub w pok. 209, ul. Kwaśniewskiego 1), a także stosownego dokumentu potwierdzającego uzyskany dochód w roku 2016. Dopuszcza się następujące dokumenty:

1. Osoby aktywne zawodowo – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2016 lub zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu).
2. Osoby bezrobotne – zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymywanego świadczenia lub jego braku.
3. Osoby pozostające bez zatrudnienia - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu lub o nie składaniu zeznania podatkowego.
4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2016 lub zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego.
5. Osoby pobierające emeryturę/rentę – zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczeń za rok 2016 lub odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy lub rozliczenie roczne (PIT).
6. Osoby uczące się (pełnoletnie) – zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu lub jego braku.
7. Osoby nie zamieszkujące nieruchomości, za którą wnoszona jest opłata roczna – dokumenty wykazujące dochód z najmu lub dzierżawy za rok 2016 (dokument składany do Urzędu Skarbowego) lub oświadczenie o braku dochodu.
8. Inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.

Wnioski przyjmowane będą w Spółdzielni od poniedziałku do piątku w pok. 209, ul. Kwaśniewskiego 1 do dnia 20 marca 2017 r.

Godziny przyjęć:
– Poniedziałek: 7:00 do 17:00
– Wtorek-Czwartek: 7:00 do 15:00
– Piątek: 7:00 do 13:00

Bonifikata zostanie rozliczona na Wnioskodawców dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji z właściwego dla danego regionu Urzędu.

Informacji na temat bonifikaty udzielają: p. Jarosław Przekop oraz p. Arkadiusz Bachorz pod numerem telefonu: 61 64 69 234.

WNIOSKI o przyznanie bonifikaty:

CZERWONAK:  KLIKNIJ TUTAJ

LUBOŃ:  KLIKNIJ TUTAJ

POZNAŃ:  KLIKNIJ TUTAJ

SWARZĘDZ:  KLIKNIJ TUTAJ

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej