5 zł mniej na rachunku

2017-03-10 5 zł mniej na rachunku

    Mniejszy o 5 zł miesięcznie rachunek czynszowy może mieć każdy mieszkaniec, który zrezygnuje z papierowych blankietów opłat i będzie korzystał z elektronicznego podglądu danych księgowych Zdalny Dostęp.

 Rezygnacja z blankietów
Decyzję o udzieleniu pięciozłotowej bonifikaty, na wniosek Zarządu, podjęła Rada Nadzorcza Spółdzielni. Będą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy, którzy zrezygnują z otrzymywania blankietów czynszowych w formie papierowej, a informacje o płatnościach będą uzyskiwać za pomocą usługi Zdalny Dostęp.

Od kiedy bonifikata?
Od marca obniżone comiesięczne rachunki mają automatycznie wszyscy użytkownicy Zdalnego Dostępu, którzy zrezygnowali z papierowych wydruków w latach wcześniejszych. Każdy użytkownik, który zrezygnuje z blankietów w dowolnym czasie, skorzysta z bonifikaty w miesiącu następującym po dacie rezygnacji. W wyjątkowych przypadkach rezygnacji w ostatnich dniach miesiąca kalendarzowego, obniżka rachunków może być wprowadzona dwa miesiące później.

Przykład: Jan Kowalski rezygnuje z papierowych blankietów 29 marca br. Druki papierowe na kwiecień zostały już przygotowane przez Dział Czynszów dzień wcześniej. Obniżka zostanie więc wprowadzona dopiero w maju br.

Ważne: Z bonifikaty nie skorzystają użytkownicy Zdalnego Dostępu, którzy nie zrezygnowali z blankietów papierowych i korzystają z obu form powiadamiania o płatnościach. Chcąc obniżyć rachunki o 5 zł miesięcznie muszą dokonać rezygnacji z formy papierowej.

Mieszkania i lokale
Z opisywanej bonifikaty mogą skorzystać zarówno właściciele, lokatorzy oraz najemcy (od Spółdzielni) lokali mieszkalnych, jak i właściciele oraz najemcy lokali użytkowych.

Ekologia i oszczędność
Bonifikata została wprowadzona, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z usługi Zdalny Dostęp, funkcjonującej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu od 2006 r. Rezygnacja z rachunków papierowych z pewnością ma wartość ekologiczną, jest to również oszczędność kosztów kupna blankietów, ich późniejszego wydruku oraz kosztów osobowych.

Uzyskanie loginu i hasła
Z usługi ZDALNY DOSTĘP korzystać można po uzyskaniu loginu i hasła dostępu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Hasło otrzymać może osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, która wraz z dowodem osobistym uda się do:
• Budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kwaśniewskiego 1 w Swarzędzu - pokój 202 oraz 111.
• Administracji Osiedli przy ul. Gryniów 6 w Swarzędzu.
• Administracji Osiedli na os. Raczyńskiego 20 w Swarzędzu.

Po wypełnieniu formularza usługi oraz wniosku o rezygnacji z blankietów, na podany adres e-mailowy użytkownik otrzyma login (którym jest indeks lokalu) oraz hasło wraz z regulaminem usługi oraz instrukcją obsługi. Po pierwszym zalogowaniu się w systemie, mieszkaniec może zmienić hasło dostępu na dowolnie wybrane, własne hasło.

Ważne: login i hasło można również uzyskać drogą elektroniczną. W tym celu należy:
• Odwiedzić stronę internetową Spółdzielni www.sm-swarzedz.pl
• Otworzyć zakładkę Druki do pobrania - Zdalny Dostęp oraz Wniosek o rezygnacji z blankietów.
• Pobrać, wypełnić i zeskanować Formularz aktywacji Zdalny Dostęp oraz Wniosek o rezygnacji z blankietów.
• Wysłać oba skany na e-mailowy adres: zdalnydostep@sm-swarzedz.pl (jeśli mieszkaniec nie chce rezygnować z druków papierowych, ale chce mieć podgląd elektroniczny, wysyła tylko Formularz aktywacji usługi).

Formularz aktywacji ZDALNY DOSTĘP:   KLIKNIJ TUTAJ
   Wniosek o rezygnacji z blankietów:          KLIKNIJ TUTAJ

Uwaga: Zdalny Dostęp to elektroniczny podgląd danych księgowych mieszkania/lokalu. Płatności nie dokonujemy z poziomu strony, ale z własnego konta bankowego!


Informacje na temat usługi ZDALNY DOSTĘP udzielane są pod numerem telefonu: 61 64 69 254 lub e-mailem: zdalnydostep@sm-swarzedz.pl .

Korzystanie z elektronicznego podglądu danych jest oczywiście bezpłatne.

JC

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej