DROGA POŻAROWA
os. Kościuszkowców

2022-02-16 DROGA POŻAROWA<br />os. Kościuszkowców

   Obligatoryjna wycinka drzew na os. Kościuszkowców oraz plany likwidacji miejsc postojowych dla samochodów, ponownie wzbudziły oburzenie i pytania mieszkańców. Skąd taki pomysł? Dlaczego wycinacie drzewa? Jest tak mało miejsc do parkowania, a wy chcecie usunąć kolejne! Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na te pytania.

KOMUNIKAT

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
w sprawie drogi pożarowej
stanowiącej dojazd do budynku nr 25 na os. Kościuszkowców

   W sierpniu 2020 roku na łamach „Informatora Spółdzielczego” (str. 26-27 KLIKNIJ TUTAJ) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu informowała mieszkańców o nałożonym na Spółdzielnię obowiązku doprowadzenia drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, zapewniającej dojazd o każdej porze roku pojazdom jednostek ochrony przeciwpożarowej, do budynku zlokalizowanego na os. Kościuszkowców nr 25 oraz o konieczności usunięcia drzew powyżej 3 metrów, uniemożliwiających dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

   Przez ostanie dwa lata Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadziła liczne działania mające na celu uzyskanie zgody na zastosowanie rozwiązań, które będą jak najmniej ingerować w tereny nieruchomości na os. Kościuszkowców 22-32. Prowadziliśmy liczną korespondencję z Urzędem Miasta i Gminy w Swarzędzu, która jest właścicielem znacznej części terenu, na którym ma powstać plac manewrowy dla Straży Pożarnej w kontekście kontynuacji III etapu budowy ciągu pieszego na terenie os. Kościuszkowców. W lutym 2021 roku Rada Miasta Swarzędza podjęła uchwałę zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący m.in. tereny os. Kościuszkowców nr 25. Zapisy planu wskazują, że droga biegnąca przy budynku nr 25 zostałaby połączona z drogą biegnącą przy budynku nr 21 (za budynkiem Kościuszkowców nr 13). Realizacja tej inwestycji rozwiązałaby problem braku przejazdu wozów strażackich. Niestety, dopiero w tym roku Gmina Swarzędz zamierza przystąpić do opracowania projektu technicznego.

   Pomimo naszych wyjaśnień, w miesiącu grudniu 2021 roku odbyła się kontrola z Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP w Poznaniu. W wyniku kontroli nakazano Spółdzielni przyspieszenie działań, w pierwszej kolejności dokonanie wycinki drzew i krzewów, następnie złożenie do Gminy, jako właściciela istniejącej drogi, wniosku o wprowadzenie oznakowania poziomego „Zakaz parkowania – droga pożarowa”. W kolejnym etapie uzyskanie zgody Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie drogi pożarowej, zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

   W ub. tygodniu, po uzyskaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz zezwalającej na usunięcie 3 drzew, została przeprowadzona ich wycinka. Mamy również zapewnienie Burmistrza, że Urząd zleci wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, mającego na celu rozwiązanie problemu w rejonie budynku nr 25 na os. Kościuszkowców. Co do zatwierdzenia aneksu do ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, nie pozostaje nam nic innego jak czekać na decyzję Komendanta Wojewódzkiego PSP.

   Mieszkańcy budynku nr 25 zadają sobie pytanie, dlaczego problem doprowadzenia drogi pożarowej zaistniał w rejonie ich mieszkań. Czy jest to zagadnienie występujące tylko w tym miejscu, czy jest to kwestia, którą można było rozwiązać na etapie budowy osiedla.

   Zapewniamy Państwa, że nasze osiedla powstały zgodnie z obowiązującymi przepisami w latach, w których powstawały i na podstawie stosownych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych.

   A dlaczego budynek nr 25? Pozwalamy sobie przytoczyć słowa jednej z osób uczestniczących w kontroli, która odbyła się w grudniu: „Jest wniosek o sprawdzenie zgodności z obowiązującymi na dzień wniosku przepisami, wówczas PSP musi podjąć czynności kontrolne i jeżeli obecny stan istniejący nie odpowiada nowym przepisom, doprowadzić do dostosowania według obecnych parametrów”.

   Reasumując, czasami przed podjęciem jednostkowej decyzji o skierowaniu niektórych tematów na drogę administracyjną, może warto najpierw skierować pytanie do odpowiednich działów Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

ARTYKUŁ z sierpnia 2020 r.

 

Zaktualizowane MAPY

 


FILM Telewizji STK z 11 lutego 2022 r.

 KOSZTY budowy dróg pożarowychTa strona korzysta z ciasteczek (cookies). Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. RozumiemDowiedz się więcej